Bakersfield, CA
Photo
Name
Specialty
Grad School
Contact
Cheng, Xinbo
Internal Medicine
Southern Medical University
Kaiser Permanente, Bakersfield CA 
Huang, Ning
Internal Medicine
Medical College of Suzhou University
Kaiser Permanente, Bakersfield CA 
Huang, Rusong
Hospital Medicine
Xiangya School of Medicine
Bakersfield Family Medical Center, Bakersfield CA 
Lin, Jiancheng
Neurology
Sun Yat-Sen School of Medicine
Dignity Health, Bakersfield CA 
Lin, Mark Daniel
Hospital Medicine
Wannan Medical College
Bakersfield Family Medical Center, Bakersfield CA 
Liu, Fangluo
Pathology
Sun Yat-Sen School of Medicine
Comprehensive Blood and Cancer Center, Bakersfield CA 
Liu, Jiafan
Pathology
Second Military Med University
Dignity Health, Bakersfield CA 
Liu, Lide
Hospital Medicine
Qingdao Medical University
San Joaquin General Hospital, Bakersfield CA 
Liu, Shuguang Shawn
Anesthesiology
Nanjing Medical University
Adventist Health, Bakersfield CA 
Tang, Sujie
Hematology & Oncology
Qingdao Medical University
Victory Hematology and Oncology, Bakersfield CA 
Wang, Guixi
Physical Med & Rehab
Sun Yat-Sen School of Medicine
Dignity Health, Bakersfield CA 
Xiong, Shiquan
Psychiatry
Tongji Medical University
Oasis Medical Group, Bakersfield CA 
Zhang, Lei
Pathology
West China Center of Medical Sciences
Dignity Health, Bakersfield CA 
Zhou, Xiaoyin
Psychiatry
Zhejiang Medical University
Kern Medical Center, Bakersfield CA