Bryn Mawr, PA
Photo
Name
Specialty
Grad School
Contact
Gong, Qinhua
Acupuncture/TCM
Heilongjiang Univ. of TCM
Yang Institute of Integrative Medicine, Bryn Mawr PA 
Guo, Jia Nadia
Acupuncture/TCM
Shanghai Univ. of TCM
Medical Acupuncture Clinic, Bryn Mawr PA 
Lee, Peng
Hospital Medicine
Xiangya School of Medicine
Bryn Mawr Hospital, Bryn Mawr PA 
Shen, Wei
Hospital Medicine
Zhejiang University School of Medicine
Main Line Health, Bryn Mawr PA 
Su, Xuehui Michael
Psychiatry
Guangzhou Medical University
Main Line Health, Bryn Mawr PA 
Zhang, Ruonan
Acupuncture/TCM
Shanxi University of TCM
Yang Institute of Integrative Medicine, Bryn Mawr PA