Clackamas, OR
Photo
Name
Specialty
Grad School
Contact
Wang, Wei
Gastroenterology
Peking Union Medical College
Kaiser Permanente, Clackamas OR 
Wu, Jianyi
Cardiovascular Disease
Sun Yat-sen University of Medical Sciences
Kaiser Permanente, Clackamas OR 
Xu, Fengping
Anesthesiology
School of Medicine, Southeast University
Kaiser Permanente, Clackamas OR 
Yu, Qing
Gastroenterology
Tongji Medical University
Kaiser Permanente, Clackamas OR