Danville, PA
Photo
Name
Specialty
Grad School
Contact
Chen, Zongming Eric
Pathology
Zhejiang University School of Medicine
Geisinger Health System, Danville PA 
Fan, Lin
Pathology
Fujian Medical University
Geisinger Health System, Danville PA 
Hao, Qingzhong
Anesthesiology
Sun Yat-sen University of Medical Sciences
GMC Anesthesiology, Danville PA 
Hu, Ying Danville
Endocrinoloy
Fudan University Medical College
Geisinger Health System, Danville PA 
Li, Jinhong
Pathology
Binzhou Medical College
Geisinger Health System, Danville PA 
Li, Lei
Anesthesiology
Tongji University School of Medicine
GMC Anesthesiology, Danville PA 
Lin, Fan
Pathology
Fujian Medical University
Geisinger Health System, Danville PA 
Liu, Haiyan
Pathology
Wenzhou Medical University
Geisinger Health System, Danville PA 
Wang, Haiyun Helen
Hospital Medicine
Zhejiang University School of Medicine
Geisinger Health System, Danville PA 
Wen, Gen
Hospital Medicine
Wannan Medical College
Geisinger Health System, Danville PA 
Wu, Huizhi Hope
Pathology
Fudan University Medical College
Geisinger Health System, Danville PA 
Wu, Xianren
Anesthesiology
Second Military Med University
Geisinger Health System, Danville PA 
Yin, Hong
Pathology
Shandong University School of Medicine
Geisinger Health System, Danville PA 
Zeng, Ying Maggie
Hematology & Oncology
Peking Union Medical College
Geisinger Health System, Danville PA 
Zhang, Kai
Pathology
Fujian Medical University
Geisinger Health System, Danville PA 
Zhang, Li
Anesthesiology
Xiangya School of Medicine
GMC Anesthesiology, Danville PA 
Zhang, Xiaopeng
Anesthesiology
Second Military Med University
Geisinger Health System, Danville PA 
Zhao, Jingcheng
Ophthalmology
Beijing Medical University
Geisinger Health System, Danville PA 
Zhu, Shaobo
Pathology
Sun Yat-sen University of Medical Sciences
Geisinger Health System, Danville PA