San Gabriel, CA
Photo
Name
Specialty
Grad School
Contact
Bei, Runpu
Acupuncture
Shanghai University of TCM
Bei Run Pu Infertility Clinic, San Gabriel CA 
Bu, Xiangdong Shawn
Pathology
Xuzhou Medical University
San Gabriel Valley Medical Center, San Gabriel CA 
Cai, Yishan
Acupuncture
Medical College of Xiamen University
Choice Health Clinic, San Gabriel CA 
Chang, Heping
Anesthesiology
Shanghai Jiaotong Univ. Sch of Med
San Gabriel Valley Medical Center, San Gabriel CA 
Chen, Guangyan
Acupuncture
/a
Chen Guangyan LAc, San Gabriel CA 
Chen, Yuying
Acupuncture
Fujian University of TCM
陳育英中醫師, San Gabriel CA 
Choi, Saimon
Acupuncture
Medical College of Xiamen University
仁愛中醫診所‏, San Gabriel CA 
Fu, Xueli
Acupuncture
/a
Fu Xueli LAc, San Gabriel CA 
li, Jichang
Anesthesiology
Second Military Med University
San Gabriel Valley Medical Center, San Gabriel CA 
Lu, Yue
Acupuncture
Nanjing University of Chinese Medicine
Rena Yue Lu Acupuncture, San Gabriel CA 
Ni, Jingyan
Acupuncture
Beijing University of TCM
Beijing Acupuncture & Massage, San Gabriel CA 
Ouyang, Ping
Acupuncture
Chengdu University of TCM
Ouyang Ping Acupuncture, San Gabriel CA 
Shi, Rui
Acupuncture
Chengdu University of TCM
Reishi Acupuncture Clinic, San Gabriel CA 
Sun, Fei
Acupuncture
Beijing University of TCM
T & S Acupuncture, San Gabriel CA 
Sun, Hong
Dentistry
Beijing Medical University
Sun Dental, San Gabriel CA 
Sun, Liqin
Acupuncture
/a
Li-Qin Sun Lac, San Gabriel CA 
Wang, Lingli
Dentistry
Norman Bethune Medical University
Quality Dental Group, San Gabriel CA 
Wang, Yan
Pathology
Binzhou Medical College
Pacific Alliance Medical Center, San Gabriel CA 
Xi, Ming
Psychiatry
Shanghai Jiaotong Univ. Sch of Med
Mx Med Inc, San Gabriel CA 
Xu, Jing Q
Dentistry
Anhui Medical University
A Jing Xu Dental Center, San Gabriel CA 
Yang, Lan
Dentistry
Hubei Medical University
杨兰牙科中心, San Gabriel CA 
Yao, Yu
Internal Medicine
Zhongshan School of Medicine
Garfield Medical Center, San Gabriel CA 
Ye, Shaohua
Psychiatry
Fujian Medical University
University of South Alabama College of Medicine, San Gabriel CA 
Yuan, Zhenghong Henry
Family Medicine
Second Military Med University
Garfield Medical Center, San Gabriel CA 
Zeng, Zhi Dustin
Internal Medicine
Xuzhou Medical University
Pacific Royal Medical Center, San Gabriel CA 
Zhang, Chu
Dentistry
Guangxi Medical University
Community Dental Service, San Gabriel CA 
zhang, Dongxia
Acupuncture
Beijing University of TCM
Bejing Acupuncture & Massage, San Gabriel CA 
Zhang, Jiang
Acupuncture
/a
Medical Pain Center, San Gabriel CA 
Zhang, Jianiu
Acupuncture
/a
Zhang Jianiu LAc, San Gabriel CA 
Zhang, Zhiyong
Acupuncture
/a
Dr Sen Health Station, San Gabriel CA 
Zhao, Chonghao
Neurology
Guangzhou Medical University
Providence Health, San Gabriel CA