CMG Physician Database 中国毕业的美加医生名录30迈校友圈    List Your Information:
返回主页
Photo
Name
Specialty
Grad School(Class)
Contact
Zhang, Ming
病理科
华北煤炭医学院(1997)
旗帜医疗系统, Casa Grande AZ   
吴建文
普通内科
江苏大学医学院(镇江医学院)(1981)
高级护理内科, Chandler AZ   
Chen, Ang
肾脏科
北京医科大学(1990)
亚利桑那州肾脏疾病和高血压中心, Flagstaff AZ   
Collins, Quan
牙科全科
北京医科大学(1989)
莫哈维堡牙科, Fort Mohave AZ   
Niu, Jiaxin
血液肿瘤
中国医科大学(1995)
旗帜医疗系统, Gilbert AZ   
Li, Ying
放疗科
北京医科大学(1997)
旗帜医疗系统, Gilbert AZ   
赵青
血液肿瘤
中国医科大学(1997)
旗帜医疗系统, Gilbert AZ   
Yu, Kan
神经内科
陆军军医大学(1986)
西方神经病学, Gilbert AZ   
徐晨光
过敏免疫
浙江大学医学院(1983)
过敏和免疫学专家, Goodyear AZ   
高慧
医院医学
哈尔滨医科大学(1998)
潮汐医生, Goodyear AZ   
Liu, Zhaozhao
肾脏科
北京医科大学(1991)
亚利桑那州肾脏疾病和高血压中心, Kingman AZ   
Wang, George
神经内科
重庆医科大学(1983)
神经病学和睡眠医学协会, Mesa AZ   
Tan, Xin
儿科
河北医科大学(2004)
吉尔伯特儿科, Mesa AZ   
Cai, Qinyue
牙科全科
南通大学医学院(2009)
完美的牙齿, Peoria AZ   
孙凯
麻醉
中国医科大学(1999)
山谷麻醉和疼痛顾问, Phoenix AZ   
Guo, Rongrong
内分泌科
中国医科大学(1992)
旗帜医疗系统, Phoenix AZ   
郑勤田
妇产科
新乡医学院(2001)
综合保健中心, Phoenix AZ   
张军
病理科
徐州医科大学(1987)
梅奥诊所-亚利桑那, Phoenix AZ   
刘梅
医院医学
南京医科大学(1991)
声音医生, Phoenix AZ   
翁海燕
新生儿围产
复旦大学医学院(1987)
助产士医疗小组, Phoenix AZ   
王珏
血液肿瘤
苏州大学苏州医学院(1990)
尊严健康, Phoenix AZ   
赵海虹
家庭全科
复旦大学医学院(1990)
荣誉健康, Phoenix AZ   
Wang, Wenge
普通内科
哈尔滨医科大学(1988)
希望之城, Phoenix AZ   
Liu, Chunyan
病理科
中国医科大学(1988)
精确科学, Phoenix AZ   
李明
医院医学
北京医科大学(1999)
退伍军人医院, Phoenix AZ   
He, Shengliang
普通外科
复旦大学医学院(2017)
梅奥诊所 - 亚利桑那, Phoenix AZ   
袁晨
牙科全科
四川大学华西医学中心()
Api牙科诊所, Phoenix AZ   
钟军
精神科
东南大学医学院(1998)
第二机会治疗中心, Phoenix AZ   
Zhang, Li
心/胸外科
复旦大学医学院(1994)
旗帜医疗系统, Phoenix AZ   
赵先锋
病理科
山东大学齐鲁医学院(1985)
亚利桑那大学医学院, Phoenix AZ   
Hu, Xiaojiang
病理科
北京协和医学院(1989)
马里科帕县体检, Phoenix AZ   
Li, Tong
麻醉
南方医科大学(1988)
麻醉服务, Phoenix AZ   
Wang, Ling
病理科
空军军医大学(1994)
退伍军人医疗系统, Phoenix AZ   
Dong, Huijun
病理科
上海中医药大学(1982)
退伍军人医疗系统, Phoenix AZ   
Li, Kenny
牙科全科
北京医科大学(2014)
亚利桑那大学医学中心, Phoenix AZ   
Wang, Tingrui
普通内科
浙江大学医学院(2009)
圣约瑟夫医院, Phoenix AZ   
毕素才
血液肿瘤
苏州大学苏州医学院(1984)
旗帜医疗系统, Phoenix AZ   
谢清梅
病理科
华中科大同济医学院(1987)
通知诊断, Phoenix AZ   
Shi, Jiong
神经内科
复旦大学医学院(1993)
巴罗神经学研究所, Phoenix AZ   
Wang, Shouwen
肾脏科
北京医科大学(1986)
亚利桑那州肾脏疾病和高血压中心, Phoenix AZ   
Lu, Qun
病理科
东南大学医学院(1992)
梅奥诊所-亚利桑那, Scottsdale AZ   
林克
病理科
海南医学院(1988)
专业诊断, Scottsdale AZ   
杨明
放射科
山东大学齐鲁医学院(1993)
梅奥诊所-亚利桑那, Scottsdale AZ   
陈隆文
病理科
北京医科大学(1992)
梅奥诊所-亚利桑那, Scottsdale AZ   
黄雅珏
病理科
上海交大医学院(1992)
梅奥诊所-亚利桑那, Scottsdale AZ   
Wang, Fangfang
普通内科
天津医科大学()
梅奥诊所, Scottsdale AZ   
赵晖
肾脏科
空军军医大学(1985)
亚利桑那州肾脏疾病和高血压中心, Scottsdale AZ   
Zou, Lixian
肾脏科
北京医科大学(1986)
亚利桑那州肾脏疾病和高血压中心, Sells AZ   
林原
病理科
复旦大学医学院(1983)
临床病理诊断, Tempe AZ   
Yao, Lu
过敏免疫
哈尔滨医科大学(1983)
旗帜医疗系统, Tempe AZ   
Xiang, Ying
病理科
复旦大学医学院(1993)
索诺拉探索实验室, Tempe AZ   
Bao, Jianxiong
病理科
复旦大学医学院(1986)
CDx实验室, Tempe AZ   
Guo, Guangming
病理科
海军军医大学(1985)
索诺拉探索实验室, Tempe AZ   
Zhang, Lin
病理科
山东第一医科大学(原泰山医大)(2001)
索诺拉探索实验室, Tempe AZ   
Zhao, Longmei
病理科
东南大学医学院(1998)
Clin-Path Associates, Tempe AZ   
Liao, Feng
普通内科
北京协和医学院(1987)
信诺医疗中心, Tempe AZ   
周温迪
病理科
南京医科大学(2000)
索诺拉探索实验室, Tempe AZ   
帕特尔,乌南蒂
家庭全科
浙江大学医学院()
橡木街健康, Tempe AZ   
郭稳长
病理科
中山大学医学院(1997)
临床病理协会, Tempe AZ   
穆罕默德·阿杰马德
医院医学
北京医科大学()
退伍军人医疗系统, Tucson AZ   
Zeng, Yi
小儿血液肿瘤
四川大学华西医学中心(1996)
亚利桑那大学医学中心, Tucson AZ   
刘雨洲
医院医学
上海交大医学院(2014)
TMC卫生保健, Tucson AZ   
Li, Lina
病理科
山东大学齐鲁医学院(1999)
亚利桑那州大医学院, Tucson AZ   
Yao, Zan
精神科
北京医科大学(1992)
亚利桑那大学医学中心, Tucson AZ   
Sun, Belinda
病理科
北京医科大学(1998)
亚利桑那大学医学中心, Tucson AZ   
Zhu, Guangming
神经内科
陆军军医大学()
亚利桑那州大医学院, Tucson AZ   
Pu, Jiayu
血液肿瘤
上海交大医学院(1988)
旗帜医疗系统, Tucson AZ   
Chen, Yuejin
精神科
皖南医学院(1982)
退伍军人医疗系统, Tucson AZ   
柏立群
肾脏科
南方医科大学(1988)
亚利桑那州肾脏疾病和高血压中心, Tucson AZ   
胡清龙
病理科
中山大学医学院(1982)
图森病理学协会, Tucson AZ   
Xu, Guihong
麻醉
首都医科大学(1986)
南亚利桑那麻醉, Tucson AZ   
廉方如
病理科
复旦大学医学院(1991)
亚利桑那大学医学中心, Tucson AZ   
黄佳康
病理科
中南大学湘雅医学院(1984)
图森病理学协会, Tucson AZ   
Song, Qunsheng
医院医学
江西医学院(1985)
医院护理专家, Tucson AZ   
Chen, ZS
皮肤科
中国医科大学(1992)
谢夫特尔皮肤科, Tucson AZ   
Lei, Hong
神经内科
中国医科大学(1987)
亚利桑那大学医学中心, Tucson AZ   
Cai, Wenhui
精神科
复旦大学医学院(1991)
健康研究所, Tucson AZ   
Chen, Laurie
血液肿瘤
中国医科大学(1993)
亚利桑那肿瘤学协会, Tucson AZ   
杨忠广
肾脏科
山东大学齐鲁医学院(1990)
亚利桑那州肾脏疾病和高血压中心, Tucson AZ   
Zeng, Jiping
泌尿外科
中山大学医学院(2011)
亚利桑那大学, Tucson AZ   
Zhu, Hongyun
放射科
苏州大学苏州医学院(1993)
亚利桑那大学, Tucson AZ   
Wang, Mingwu
眼科
中国医科大学(1993)
角膜协会, Tucson AZ   
返回主页© 2023 Copyright.
Email: admin@chinesedoctors.info
Wechat: royzhang42