CMG Physician Database 中国毕业的美加医生名录30迈校友圈    List Your Information:
返回主页Photo
Name
Specialty
Grad School(Class)
Contact
Zhao, Hong
风湿病
北华大学医学部(原吉林医学院)(1986)
湾畔医疗中心, Brentwood Bay BC   
Zhang, Jennifer
家庭全科
大连医科大学(1985)
北美医疗中心, Burnaby BC   
陈纪伟
牙科全科
四川大学华西医学中心(1982)
JC牙科保健, Burnaby BC   
Qian, Jiaying
儿科
上海交大医学院(2000)
金士威医疗诊所, Burnaby BC   
王径
家庭全科
北京医科大学(1997)
Wang Clayton MD, Burnaby BC   
Wu, Yingda
家庭全科
浙江大学医学院(1993)
北美医疗中心, Burnaby BC   
Yang, Daniel
牙科全科
四川大学华西医学中心()
阳光牙科, Burnaby BC   
Li, Claire
牙科全科
四川大学华西医学中心()
太阳牙科中心, Burnaby BC   
Li, Wei
家庭全科
内蒙古医科大学(1982)
布伦特伍德医疗诊所, Burnaby BC   
Pan, Mingjing
牙科全科
福建医科大学(1996)
太阳牙科, Burnaby BC   
谷世安
家庭全科
天津医科大学(1980)
北美医疗中心, Burnaby BC   
Yang, Qun
家庭全科
上海交大医学院(1997)
杨医生诊所, Campbell River BC   
Makwati, Bbandama
家庭全科
中国医科大学(2004)
卡斯尔加诊所, Castlegar BC   
Chen, Jiangtao
視光眼科
北京医科大学()
西视视光医生, Coquitlam BC   
吴菡秋
牙科全科
南京医科大学(2004)
优尔齿科, Coquitlam BC   
宋芝春
牙科全科
四川大学华西医学中心()
恒基广场牙医中心, Coquitlam BC   
邱文彦
牙科全科
白求恩医科大学()
恒基广场牙医中心, Coquitlam BC   
陈锡俊
牙科全科
上海交大医学院(1985)
科莫莱克牙科, Coquitlam BC   
He, Yijun
牙科全科
南京医科大学()
HY Dentist, Coquitlam BC   
Wang, Bing
病理科
四川大学华西医学中心(1985)
卑诗大学医学院, Kelowna BC   
李秋燕
病理科
哈尔滨医科大学(1977)
基洛纳总医院, Kelowna BC   
Lu, Huiying
精神科
复旦大学医学院(1993)
纳奈莫地区综合医院, Nanaimo BC   
刘凡
牙科全科
天津医科大学()
西山牙科诊所, Nanaimo BC   
刘海泉
視光眼科
中山大学医学院(1988)
困惑的外观验光师和配镜师, North Vancouver BC   
Cao, Jianping
牙科全科
北京医科大学()
JPC专业牙科诊所, Richmond BC   
Zhao, Ming
风湿病
北京医科大学(2010)
Dr M Hiltz Rheumatology, Richmond BC   
彭秀珍
牙科全科
北京医科大学()
奥尔德布里奇牙科, Richmond BC   
Liu, Xiaochen
牙科全科
河北医科大学(1985)
城市牙科中心有限公司, Richmond BC   
Lee, Tony
家庭全科
北京医科大学(2010)
Tony Chi-Hua Lee MD, Richmond BC   
郑雪燕
家庭全科
四川大学华西医学中心(1982)
里士满医疗中心, Richmond BC   
张开泓
牙科全科
四川大学华西医学中心(1988)
沙巴路牙科中心, Richmond BC   
蒋曹阳
家庭全科
上海交大医学院(1993)
中城医疗诊所, Richmond BC   
Jia, Xiaoyan
儿科
大连医科大学(1983)
城市儿童诊所, Richmond BC   
Liu, Zhenzi
牙科全科
山东大学齐鲁医学院()
奥罗拉牙科诊所, Richmond BC   
徐彬
牙科全科
中国医科大学(1982)
齿科中心, Richmond BC   
张曰红
家庭全科
上海交大医学院(1988)
里士满中心医疗美容诊所, Richmond BC   
Zhang, Zhiqiang
牙科全科
北京医科大学()
极光牙科诊所, Richmond BC   
钟敏昭
牙科全科
四川大学华西医学中心(1985)
世纪牙科诊所, Richmond BC   
张琦
牙科全科
四川大学华西医学中心()
张琦家庭牙医诊所, Richmond BC   
张甫恩
妇产科
四川大学华西医学中心(1975)
张甫恩诊所, Richmond BC   
贺铁骅
牙科全科
白求恩医科大学(1994)
贺铁骅牙医, Richmond BC   
李璐
牙科全科
四川大学华西医学中心(2011)
世纪牙科诊所, Richmond BC   
张慧
牙科全科
空军军医大学(1995)
Affinity Dental Clinic, Richmond BC   
Wang, Shaoli
家庭全科
北京医科大学(1982)
里士满中心医疗美容诊所, Richmond BC   
Ye, Zhongbo
精神科
中国医科大学(1984)
温哥华海岸卫生局, Richmond BC   
Bai, Jie
家庭全科
江苏大学医学院(镇江医学院)(2004)
美家福国际医疗, Richmond BC   
杨毅
牙科全科
上海交大医学院(2001)
世纪牙科诊所, Richmond BC   
吴砚
牙科全科
四川大学华西医学中心(2001)
世纪牙科诊所, Richmond BC   
Qian, Wei
牙科全科
四川大学华西医学中心(1997)
里士满牙髓协会, Richmond BC   
Wong, Thomas
家庭全科
中山大学医学院(1989)
Thomas Shiu-Hung Wong MD, Richmond BC   
曾涛
牙科全科
郑州大学医学院(1988)
白石镇曾涛博士诊所, South Surrey BC   
Zhao, Meixin
家庭全科
牡丹江医学院(1991)
素里紧急初级保健中心, Surrey BC   
Lin, Jiefang
家庭全科
中山大学医学院(1993)
李医生诊所, Surrey BC   
Xu, Minghong
病理科
中国医科大学(2000)
萨里纪念医院, Surrey BC   
司兆敏
視光眼科
四川大学华西医学中心()
司医生眼科诊所, Surrey BC   
Wang, Yue Lucy
家庭全科
北京医科大学(1989)
吉尔福德家庭健康, Surrey BC   
李煜
牙科全科
北京医科大学()
素里中心牙科诊所, Surrey BC   
Liu, Carol
牙科全科
北京医科大学(2006)
舒尔牙科, Surrey BC   
Chen, Wenqian
病理科
华中科大同济医学院(2005)
萨里纪念医院, Surrey BC   
Zhang, Chi
肾脏科
复旦大学医学院(1992)
库特尼边界地区医院, Trail BC   
王罡
病理科
华中科大同济医学院(1997)
卑诗大学医学院, Vanc​ouver BC   
肖雨萌
牙科全科
北京医科大学(2013)
优尔齿科, Vancouver BC   
Zhang, Dajiang
精神科
白求恩医科大学(1994)
中城医疗诊所, Vancouver BC   
谢斌
牙科全科
哈尔滨医科大学(1995)
萨萨马特牙科诊所, Vancouver BC   
Zhang, Futang
牙科全科
四川大学华西医学中心(1988)
Dr F Zhang DDS PhD, Vancouver BC   
Feng, Quian
儿科
复旦大学医学院(1984)
卑诗省儿童医院, Vancouver BC   
邹冰爽
牙科全科
北京医科大学(1998)
正畸教师协会, Vancouver BC   
徐彦彬
牙科全科
四川大学华西医学中心(1989)
福溪牙科, Vancouver BC   
Gao, Tiandai
普通内科
上海交大医学院(2014)
卑诗大学医学院, Vancouver BC   
张睿
康复科
复旦大学医学院(2000)
张睿物理医学与康复, Vancouver BC   
Zhang, Rui
家庭全科
山东中医药大学(1991)
西摩健康中心, Vancouver BC   
王建渝
妇产科
北京协和医学院(1979)
格瑞斯生育中心, Vancouver BC   
陈江浩
牙科全科
北京医科大学(2009)
优尔齿科, Vancouver BC   
Liu, Ella
普通内科
中山大学医学院()
无限医学专家诊所, Vancouver BC   
米紅
牙科全科
四川大学华西医学中心(1991)
卡姆加拉牙科集团, Vancouver BC   
Liu, Yan
牙科全科
北京医科大学(1997)
太平洋西部牙科, Vancouver BC   
Yu, Jen Zhen
普通内科
北京医科大学(1983)
Dr. Jen Yu 医生内科, Vancouver BC   
Lin, Hong
家庭全科
复旦大学医学院(1999)
奥克里奇中心, Vancouver BC   
Chen, Yun-Chien
牙科全科
上海交大医学院(2010)
温哥华市中心牙科, Vancouver BC   
Chen, Weiwei
病理科
福建医科大学(1991)
圣保罗医院, Vancouver BC   
Zhong, Mike
牙科全科
四川大学华西医学中心(1985)
W牙科, Vancouver BC   
Zhang, Lewei
牙科全科
四川大学华西医学中心(1982)
不列颠哥伦比亚大学, Vancouver BC   
熊伟
病理科
华中科大同济医学院(1998)
不列颠哥伦比亚大学, Vancouver BC   
Ye, Jian
心/胸外科
温州医科大学(1983)
温哥华沿海卫生, Vancouver BC   
施琳
牙科全科
北京医科大学(2005)
优尔齿科, Vancouver BC   
陈辉
牙科全科
首都医科大学(1997)
我牙医, Vancouver BC   
Wang, Li
临床化学
中国医科大学(1994)
不列颠哥伦比亚大学, Vancouver BC   
吕勇毅
牙科全科
四川大学华西医学中心()
吕勇毅牙科博士, Vancouver BC   
胡波
牙科全科
四川大学华西医学中心()
温哥华主要牙科, Vancouver BC   
周倩
病理科
中国医科大学(1982)
不列颠哥伦比亚大学, Vancouver BC   
许照东
病理科
中国医科大学(1991)
皇家银禧医院, Victoria BC   
Xu, Qiwei
血液肿瘤
山东第一医科大学(原泰山医大)(1982)
皇家银禧医院, Victoria BC   
Song, Weiyi
精神科
中南大学湘雅医学院(1989)
维多利亚精神健康中心, Victoria BC   
Xue, Shuwen
胃肠肝脏科
首都医科大学(1982)
查塔姆-肯特健康联盟, Victoria BC   
饶跃
牙科全科
四川大学华西医学中心()
布诺曼和饶跃儿科牙科, Victoria BC   
Feng, Xiaolan
血液肿瘤
华中科大同济医学院(2000)
温哥华岛中心, Victoria BC   
张荣
家庭全科
滨州医学院(1986)
张荣医生诊所, Victoria BC   
返回主页© 2023 Copyright.
Email: admin@chinesedoctors.info
Wechat: royzhang42