CMG Physician Database 中国毕业的美加医生名录30迈校友圈    List Your Information:
返回主页


1 2 3 4 Next >>

Photo
Name
Specialty
Grad School(Class)
Contact
张仲羽
康复科
上海交大医学院(1983)
托马斯杰斐逊大学医学院, Abington PA   
褚纯
神经内科
白求恩医科大学()
利哈伊谷健康, Allentown PA   
李强
放射科
郑州大学医学院(1989)
利哈伊谷健康, Allentown PA   
Zhang, Chen
神经内科
苏州大学苏州医学院(1982)
利哈伊谷健康, Allentown PA   
Huan, Youming
病理科
四川大学华西医学中心(1984)
利哈伊谷健康, Allentown PA   
Li, Lei
普通内科
中山大学医学院(1998)
利哈伊谷健康, Allentown PA   
Li, Qun
病理科
中南大学湘雅医学院(1981)
利哈伊谷健康中心, Allentown PA   
Jin, Hong
小儿心血管
中山大学医学院(1982)
儿童心脏中心, Allentown PA   
林征
胃肠肝脏科
上海交大医学院(2002)
圣卢克大学健康, Allentown PA   
程鹏
牙科全科
武汉大学医学部(1987)
完美微笑牙科, Altoona PA   
戴晓燕
牙科全科
四川大学华西医学中心()
阿斯顿牙科保健, Aston PA   
周蕾
神经内科
中国医科大学(1999)
圣卢克大学健康网, Bath PA   
顾延
康复科
上海交大医学院(1990)
罗斯曼研究所, Bensalem PA   
Lu, Ying
病理科
白求恩医科大学(1997)
圣卢克大学健康, Bethlehem PA   
Ma, Ge
职业病科
北京协和医学院(2006)
圣卢克大学健康, Bethlehem PA   
王海鹰
麻醉
山东大学齐鲁医学院(1986)
伯利恒的麻醉专家, Bethlehem PA   
Xu, Liyan
病理科
中国医科大学(1999)
圣卢克大学健康, Bethlehem PA   
李敏
病理科
复旦大学医学院(1987)
圣卢克大学健康, Bethlehem PA   
Ge, Li
病理科
河北医科大学(2005)
宾夕法尼亚州圣卢克医院, Bethlehem PA   
Cheng, Fan
家庭全科
华中科大同济医学院(1997)
圣卢克大学健康, Bethlehem PA   
赵越
老年科
复旦大学医学院(2011)
圣卢克大学健康, Bethlehem PA   
Xu, Jin
家庭全科
复旦大学医学院(1983)
塔健康, Blandon PA   
He, Suiwen
肾脏科
复旦大学医学院(1991)
特雷德赛,麦肯和同事们, Bridgeville PA   
Xie, Qizhi
肾脏科
华中科大同济医学院(1986)
圣克莱尔医院, Bridgeville PA   
Wen, Gen
医院医学
皖南医学院(1990)
主线健康, Bryn Mawr PA   
李咏桐
精神科
北京医科大学(1986)
宾夕法尼亚医院, Bryn Mawr PA   
邬医生
妇产科
复旦大学医学院(1993)
主线健康, Bryn Mawr PA   
Zhou, Jing
病理科
北京医科大学(1996)
主线健康, Bryn Mawr PA   
Agate, Weien
普通内科
上海交大医学院(1982)
退伍军人医疗系统, Butler PA   
程继华
血液肿瘤
哈尔滨医科大学(1997)
宾州州大健康, Camp Hill PA   
Liu, Yang
血液肿瘤
海军军医大学(1990)
安德鲁斯和帕特尔诊所, Camp Hill PA   
杨莉玲
麻醉
苏州大学苏州医学院(1985)
卡莱尔地区医疗中心, Carlisle PA   
薛宝刚
精神科
北京医科大学(1989)
草原精神病中心, Centre Hall PA   
莫志平
职业病科
江西医学院(1984)
WellSpan健康, Chambersburg PA   
Guo, Yonghua
牙科全科
四川大学华西医学中心()
基石牙科诊所, Chambersburg PA   
Liu, Liu
病理科
上海交大医学院(2008)
WellSpan健康, Chambersburg PA   
周加林
麻醉
山东大学齐鲁医学院(1986)
克罗泽基斯通健康系统, Chester PA   
Yan, Zhe
麻醉
哈尔滨医科大学(1997)
克罗泽基斯通健康系统, Chester PA   
张晓惠
精神科
南华大学衡阳医学院(1984)
克罗泽基斯通健康系统, Chester PA   
Nie, Jingjiang
肾脏科
海军军医大学(1986)
肾脏病学和内分泌学合作伙伴, Clairton PA   
Tian, Huikai
医院医学
哈尔滨医科大学(1997)
塔健康, Coatesville PA   
Chen, Qiping
麻醉
昆明医科大学(2006)
切斯特县的麻醉协会, Coatesville PA   
韩月恒
精神科
空军军医大学(2003)
SCI Phoenix, Collegeville PA   
Geng, Allen
牙科全科
北京医科大学()
明亮的牙科保健, Collingdale PA   
刘婷
視光眼科
北京医科大学(1989)
iCare PA, Cranberry Township PA   
吴颖怡
妇产科
中山大学医学院(2004)
盖辛格健康, Danville PA   
林凡
病理科
福建医科大学(1984)
盖辛格医疗中心, Danville PA   
陈兵
胃肠肝脏科
上海交大医学院(2017)
盖辛格健康, Danville PA   
郝庆中
麻醉
中山大学医学院(1984)
盖辛格医疗中心, Danville PA   
丁怡
病理科
北京医科大学(1997)
盖辛格医疗中心, Danville PA   
Li, Liping
病理科
中山大学医学院(2009)
盖辛格医疗中心, Danville PA   
殷红
病理科
山东大学齐鲁医学院(1985)
盖辛格医疗中心, Danville PA   
Ni, Yanni
医院医学
北京医科大学(2000)
盖辛格医疗中心, Danville PA   
Zhang, Li
麻醉
中南大学湘雅医学院(1994)
盖辛格医疗中心, Danville PA   
孙兴文
放射科
北京医科大学()
盖辛格医疗中心, Danville PA   
陈国立
病理科
山东济宁医学院(1997)
盖辛格医疗中心, Danville PA   
刘海燕
病理科
温州医科大学(1983)
盖辛格医疗中心, Danville PA   
Wu, Xianren
麻醉
海军军医大学(1986)
盖辛格医疗中心, Danville PA   
Li, Jinhong
病理科
滨州医学院(1983)
盖辛格医疗中心, Danville PA   
Zhao, Jingcheng
眼科
北京医科大学(1984)
盖辛格医疗中心, Danville PA   
Li, Hongjie
病理科
中国医科大学(1994)
盖辛格医疗中心, Danville PA   
张凯
病理科
福建医科大学(1984)
盖辛格医疗中心, Danville PA   
Chen, Liang
康复科
上海交大医学院(2014)
盖辛格医疗中心, Danville PA   
Li, Jianhong
病理科
东南大学医学院(1995)
盖辛格医疗中心, Danville PA   
克龙安, 来福赛尔
普通内科
白求恩医科大学()
盖辛格健康, Danville PA   
李蕾
麻醉
上海同济大学医学院(1996)
盖辛格医疗中心, Danville PA   
Zhu, Shaobo
病理科
中山大学医学院(1984)
盖辛格医疗中心, Danville PA   
沈伟
医院医学
浙江大学医学院(1984)
道尔斯敦健康, Doylestown PA   
Huang, Yonglu
神经内科
安徽医科大学(1999)
道尔斯敦健康, Doylestown PA   
Shi, Peng
牙科全科
郑州大学医学院()
河谷健康和牙科, Dresher PA   
杨潇
普通内科
上海交大医学院(1999)
迪凯特县纪念医院, Drexel Hill PA   
Nie, Xingcao
病理科
华中科大同济医学院(1996)
宾州高地杜波依斯, DuBois PA   
Zhang, Daying
妇产科
河北医科大学(1994)
波科诺医疗中心, East Stroudsburg PA   
Zhang, Xiaoyan
医院医学
浙江大学医学院(1994)
圣卢克大学健康, Easton PA   
Jamaldeen, Mohamed Azkar
普通内科
北京医科大学(2003)
伊斯顿医院, Easton PA   
唐力晖
精神科
哈尔滨医科大学(1984)
行为健康医疗团队, Erie PA   
Peng, Zengling
家庭全科
山西医科大学(1982)
圣文森特健康, Erie PA   
周瑞峰
血液肿瘤
天津医科大学(1991)
圣文森特医学肿瘤学, Erie PA   
管国强
牙科全科
北京医科大学(1988)
GG牙科健康, Exton PA   
姚力平
康复科
复旦大学医学院(1983)
主线健康, Exton PA   
Zhang, Nan
病理科
北京医科大学(2000)
前沿实验室, Exton PA   
韩乃明
牙科全科
中国医科大学()
韩乃明牙医诊所, Exton PA   
林熙
神经内科
北京协和医学院(1991)
WellSpan健康, Gettysburg PA   
张彦红
呼吸内科
郑州大学医学院(1993)
克罗泽基斯通健康系统, Glen Mills PA   
黄晓峰
牙科全科
四川大学华西医学中心()
黄晓峰家庭牙科, Glenolden PA   
Ding, Yaoxian
病理科
华中科大同济医学院(1983)
威斯特摩兰医院, Greensburg PA   
王军
麻醉
南通大学医学院(1982)
匹大医学院Horizon, Greenville PA   
Wang, Pin
胃肠肝脏科
重庆医科大学(1983)
匹大医学院Pinnacle, Hanover PA   
沙姆斯丁, 拉兹文
家庭全科
复旦大学医学院(2001)
山间医疗保健, Hanover Township PA   
李艳萍
病理科
北京医科大学(1997)
中央病理学协会, Harrisburg PA   
Yan, Meijuan
内分泌科
北京协和医学院(1999)
兰开斯特健康系统, Harrisburg PA   
Mi, Kaihong
血液肿瘤
浙江大学医学院(1996)
匹大医学院Pinnacle, Harrisburg PA   
何明花
儿科
华中科大同济医学院(1983)
Forti & Consevage, Harrisburg PA   
Ge, Rongrong
血液肿瘤
南通大学医学院(1994)
匹大医学院Pinnacle, Harrisburg PA   
Wang, Yi
普通外科
上海交大医学院()
匹大医学院Pinnacle, Harrisburg PA   
王正义
小儿心血管
郑州大学医学院(1983)
PEDIATRIX医疗小组, Harrisburg PA   
Qian, Chenchen
普通内科
中山大学医学院()
匹大医学院Pinnacle, Harrisburg PA   
Williams, Ying
普通内科
北京医科大学(1983)
Dr. Ying医生诊所, Harrisburg PA   
Duan, Yufei
精神科
河北医科大学(1983)
宾夕法尼亚精神病学研究所, Harrisburg PA   
Wang, Wilson
普通外科
上海交大医学院(1999)
匹大医学院Pinnacle, Harrisburg PA   
返回主页© 2023 Copyright.
Email: admin@chinesedoctors.info
Wechat: royzhang42